Удостоверение за индентичност на лице с различни имена

1. Необходими документи:

Лична карта или пълномощно.


2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“ , фронт – офис /в сградата на общината/.

Забележка:

Издава се за лица, за които в регистъра на населението различните имена са …

Прочети

Удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

1. Необходими документи:

Лична карта или пълномощно.


2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда , отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

Забележка:

Издава се за всички родени или починали в община Якоруда при установена липса …

Прочети

Препис – извлечение от акт за смърт

1. Необходими документи:

Въз основа на съставения Акт за смърт се издава препис-извлечение от актa за смърт.


2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда , отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

Забележка:

Издава се за …

Прочети