„Рехабилитация на общински път „Конарско – Бел Камен“ от км 0+000 до км 0+600, находящ се на територията на Община Якоруда„

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (745449)

Проект: „Рехабилитация на общински път „Конарско – Бел Камен“ от км 0+000 до км 0+600, находящ се на територията на Община Якоруда„

Възложител: Община Якоруда

Получен на: 18-08-2016

Преписка: 00616-2016-0003

Прочети

Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда

Документ: Обявление за поръчка  (Директива 2014/24 ЕС/ЗОП (734208)

ПроектДоставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда.

Възложител: Община Якоруда

Прочети