Рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Якоруда и съставните населени места и училищен двор в с. Юруково, община Якоруда

Документ: Обява

Проект:„ Рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Якоруда и съставните населени места и училищен двор в с. Юруково, община Якоруда”

Получен на: 12/09/2017 г.

Описание:Извършване на строително – ремонтни работи по техническо задание на

Прочети

Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (775571)

Проект:“Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда“

Получен на: 08/03/2017г.

Процедура: Публично състезание

Прочети

Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда

Документ: Публична обява 9057397

Проект:„Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел

Прочети

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (750503)

Проект:„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда„

Получен на: 27/09/2016г.

Описание: Целта на обществената поръчка е изготвяне на

Прочети