Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.“ Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

     На 15. 03.2018 г.  между ОБЩИНА ЯКОРУДА  И ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“се сключи  Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 “ …

Прочети

Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

      На 13. 02. 2018 г. се сключи Договор  между ОБЩИНА ЯКОРУДА и  ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – …

Прочети