Открита процедура: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД ЯКОРУДА“

Документация„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД  ЯКОРУДА“

Разяснения

Разяснение 2

Протокол

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 3 от работата на комисията

Доклад от работата на комисията

Решение за

Прочети

Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за СМР за проект: Проектно предложение „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“, община Якоруда .

Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий„…

Прочети