Открита процедура: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД ЯКОРУДА“

Документация„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД  ЯКОРУДА“

Разяснения

Разяснение 2

Протокол

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 3 от работата на комисията

Доклад от работата на комисията

Решение за определяне на изпълнител