Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни данъци

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни данъци