Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

      На 13. 02. 2018 г. се сключи Договор  между ОБЩИНА ЯКОРУДА и  ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – …

Прочети

Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

   На  13.02.2018 г. се сключи Договор между ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“  и ОБЩИНА ЯКОРУДА  за безвъзмездна финансова помощ, предоставена по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и …

Прочети