Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки по Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Якоруда,неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Якоруда

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА

Изготвен е проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието …

Прочети

Публично състезание за услуга с предмет: „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия, снегопочистване и опесъчаване на територията на община Якоруда – експлоатационен сезон 2019г. – 2020г.”

Решение – 20.11.2019г.

Обявление – 20.11.2019г.

Документация – 20.11.2019г.

Образци – 20.11.2019г.

Проект на договор – 20.11.2019г.

ЕЕДОП

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация -21.11.2019г.

 …

Прочети