Публично състезание за услуга с предмет: „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия, снегопочистване и опесъчаване на територията на община Якоруда – експлоатационен сезон 2019г. – 2020г.”

Решение – 20.11.2019г.

Обявление – 20.11.2019г.

Документация – 20.11.2019г.

Образци – 20.11.2019г.

Проект на договор – 20.11.2019г.

ЕЕДОП

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация -21.11.2019г.

Протокол 1- 12.12.2019г.

Уведомление за отваряне на ценовите предложения -12.12.2019г.

Протокол

Прочети