План за защита при наводнения на Община Якоруда-качено на 25.02.2020год.

План за защита при наводнения на Община Якоруда

Списък приложения