Парламентарни избори 2021 г.

Заповед № 35 от 02.02.2021 г. за образуване на избирателни секции за произвеждането на избори за народни представители

Заповед № 50 от 10.02.2021 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

Покана от Кмета на община Якоруда за порвеждане на консултации за определяне състава на СИК

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители

Заповед № 70 от 11.03.2021 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни

материали

Списък заличени