С първа копка започна благоустрояването на централния площад и градската градина в Якоруда

 

    Днес, 22.05.2019 година, започна ремонта на централния площад и градската градина в град Якоруда. Строителството е по проект „Реконструкция и обновяване на площад и градска градина“ УПИ III и УПИ V, кв., 67 по плана на град Якоруда. Стойността …

Прочети

Рехабилитация на общински път BLG IV / 84025 с. Конарско – с. Бел Камен/

        Строително – ремонтните работи по изграждането на общински път BLG IV/ 84025 – с. Конарско – с. Бел Камен/ в община Якоруда към настоящия момент са вече към своя край. Стойността на проекта е 3 963 120 лева. Изпълнителят на …

Прочети

Първа копка за рехабилитацията на пътя Якоруда-Разлог/-х.Трещеник“

     Първа копка за рехабилитация на път ВLG2354/II-84, Якоруда-Разлог/-х.Трещеник“ бе направена на 20.05.2019 година в град Якоруда.  Проектът  „Рехабилитация на общински път ВLG2354/II-84, Якоруда-Разлог/-х.Трещеник“ е един от най – значимите проекти в програмата за развитие и благоустрояване на община Якоруда.  Изпълнител …

Прочети

Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа и напорен резервоар за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда

    През месец октомври 2018 година в община Якоруда стартира работа по проект „Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа и напорен резервоар за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда“. Проектът има за цел да се реконструират двата съществуващи …

Прочети