Специализиран автомобил за погребални услуги бе дарен за мюсюлманите в Община Якоруда

     На 27.08.2019 г. Мюсюлманското изповедание на Република България предостави на Община Якоруда специализиран автомобил за погребални услуги. Новата придобивка ще даде възможност на мюсюлманите да извършват своите погребални ритуали, съобразени изцяло с нормите на Исляма. Колата е оборудвана с двуместни …

Прочети

В Община Якоруда стартира проект за 1 милион за изграждане на дневен център

           Днес, 29.08.2019 г. от 10.30 ч., в гр. Якоруда се откри строителна площадка за обект „Изграждане на дневен център за деца с увреждания“.  Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 …

Прочети

С първа копка започна благоустрояването на централния площад и градската градина в Якоруда

 

    Днес, 22.05.2019 година, започна ремонта на централния площад и градската градина в град Якоруда. Строителството е по проект „Реконструкция и обновяване на площад и градска градина“ УПИ III и УПИ V, кв., 67 по плана на град Якоруда. Стойността …

Прочети

Рехабилитация на общински път BLG IV / 84025 с. Конарско – с. Бел Камен/

        Строително – ремонтните работи по изграждането на общински път BLG IV/ 84025 – с. Конарско – с. Бел Камен/ в община Якоруда към настоящия момент са вече към своя край. Стойността на проекта е 3 963 120 лева. Изпълнителят на …

Прочети