Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки по Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Якоруда,неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Якоруда

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА

Изготвен е проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието …

Прочети