Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на социална услуга- Домашен социален патронаж в Община Якоруда

Предложение Наредба – Домашен социален патронаж

Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на социална услуга- Домашен социален патронаж в Община Якоруда

 …

Прочети