Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Якоруда.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА

            Изготвен е Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Якоруда. На основание чл. 26, ал.2, …

Прочети