Състав и постоянни комисии към общински съвет мандат 2015 -2019 г.

Председател на ОбС- гр.Якоруда

Мердие Осман

Общински съветници

 1. Салих Мустафа Шольов
 2. Мустафа Хасанов Илански
 3. Муса Ахмед Сирачки
 4. Сабри Мехмедов Кунгьов
 5. Золейка Али Иланска
 6. Мустафа Рамадан Кьор
 7. Салих Сюлейман Караасан
 8. Емине Мустафа Сапунджиева
 9. Алиш Шабанов Вакльов
 10. Ахмед Али Ахмед
 11. Вайдин Хасанов
Прочети