Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема“Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в Основно училище “ Неофит Рилски“ с. Бел Камен, община Якоруда

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод„…

Прочети

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ от ДГ- община Якоруда

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема Училищен плод

Прочети