Общински планове

Общински план за защита при бедствия

Общински план за защита при бедствия 2016 г.- част III защита при ядрена авария.

Общински план за защита при бедствия 2016г.- част V защита при снегонавяване и обледяване.

Общински план за защита

Прочети