ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА – ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018Г. – 2019 Г.”

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация

Прочети

Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за СМР за проект:Проектно предложение“ Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище “ Св. Св. Кирил и Методий“, община Якоруда

Изграждане на закрита спортна инфраструктура включително  оборудване и обзавеждане в Средно  училище  „Св. св.  Кирил и  Методий„…

Прочети