Контакти

map_yakoruda

ОБЩИНА ЯКОРУДА

адрес: ул. “Васил Левски” № 1

телефон: 07442 23 28

факс: 07442 26 28

e-mail: oba_yda@abv.bg

 

Име и фамилия                       Длъжност Телефон
Зеривка Иланска Технически секретар – заместник-кмет 07442/2209
Сабие Сюлейман Технически секретар – кмет 07442/2328
Салих Хърльов Юрисконсулт 07442/2638
Вайда Юркина Специалист ЕСГРАОН 07442/2255
Суат  Кунгьова Касиер 07442/2639
Иван Станоев Специалист „Екология, търговия, гори” 07442/2637
Айше Робова Началник отдел „Местни данъци и такси” 07442/2334
Айше Хаджиалиш Главен счетоводител 07442/2367
Хюсеин Кунгьов Специалист МДТ 07442/2315
д-р Золейка Иланска Председател на Общински съвет 07442/2636
инж. Али Биков Началник отдел „ТСУ” 07442/2340