Община Якоруда ще ремонтира банята и ще развива туризма по проект

      На 13.09.2019 г, в гр. Ксанти се проведе първата среща по проект Минерални пътеки – Ваканция и природа в едно намигване. На срещата партньорите получиха своите копия от партньорското споразумение и набелязаха следващите етапи от изпълнението му. Парнтьори по проекта …

Прочети