Регистри 2021 г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2021 г.

РЕГИСТЪР НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ