Община Якоруда стартира ремонта на Обществената минерална баня по проект „Mineral paths: Vacation and Nature in a blink“

    На 14.04.2021 г. в гр. Якоруда започнаха ремонтните дейности по сградата на Обществената минерална баня по проект „Минерални пътеки – Ваканция и природа в едно намигване“. Финансирането на проекта се осъществява по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-a Greece-Bulgaria. Стойността …

Прочети