Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

      Община Якоруда удължи срока  на договор с Агенция за социално подпомагане  чрез Дирекция “Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ по Оперативна програма за храни и/ или основно материално  подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица в …

Прочети

Община Якоруда ще ремонтира банята и ще развива туризма по проект

      На 13.09.2019 г, в гр. Ксанти се проведе първата среща по проект Минерални пътеки – Ваканция и природа в едно намигване. На срещата партньорите получиха своите копия от партньорското споразумение и набелязаха следващите етапи от изпълнението му. Парнтьори по проекта …

Прочети

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет на договора “ Неотложно възстановителни работи по укрепване на улица между О. Т 12 ,20 И 27 по плана на с. Черна Места, община Якоруда“- II етап.

    На 17. 01. 2018 г. се сключи Договор между ОБЩИНА ЯКОРУДА И „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД,  с предмет на дейност строително- монтажни дейности на обект „Неотложно възстановителни работи по укрепване на улица между О. Т. 12, 20  и 27 по плана

Прочети